1. Trang Chủ
  2. Tin tức
  3. Bón phân hữu cơ cho cây hồ tiêu đạt năng suất

Bón phân hữu cơ cho cây hồ tiêu đạt năng suất

Tại sao nên bón phân hữu cơ cho cây hồ tiêu?

Cây hồ tiêu được nuôi trồng rất phổ biến tại Việt Nam, hiệu quả kinh tế rất cao. Để cây phát triển tốt và đạt chất lượng hạt tốt cần bón đủ chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây ra rễ, phát cành, phân hóa mầm hoa nhanh chóng, tăng sức đề kháng cho cây chống lại sâu bệnh.

Nếu sử dụng phân kích thích, cây sẽ hút mạnh chất dinh dưỡng trong đất để phát triển. Lúc này, phân hữu cơ có tác dụng rất lớn trong việc cung cấp chất dinh dưỡng, cải thiện kết cấu đất giúp cây phát triển tốt hơn. Để bón phân hữu cơ cho cây hồ tiêu hiệu quả, ta cần hiểu rõ đặc điểm và nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu.

Đặc điểm nông học và nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu

Đặc điểm nông học

Hồ tiêu là cây công nghiệp lâu năm, thích hợp với vùng nhiệt đới và vùng xích đạo, thường được trồng trên đất nâu đỏ, nâu vàng trên bazan, đất vàng đỏ trên gramit và đất xám, nhiệt độ trung bình khoảng 22 – 28oC, lượng mưa thuận lợi đạt từ 1.500 – 3.000 mm/năm, phân bổ đều liên tục trong 7 – 8 tháng và cần 3 – 5 tháng có nắng đều, không mưa để tượng hoa.

Ở nước ta có một số giống hồ tiêu phổ biến như: giống tiêu Trâu, giống tiêu Phú Quốc, giống tiêu sẻ, tiêu Vĩnh Long, tiêu Trung, tiêu Ấn Độ,…

Nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu

Nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu là tương đối lớn, ảnh hưởng của nhiệt độ, lượng mưa và phân bón cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây. Đạm và kali là quan trọng nhất cần cung cấp đầy đủ cho cây hồ tiêu, tiếp theo là lân, Magie (Mg), lưu huỳnh (S) và các vi lượng khác (Zn, Cu, Bo, Mo, Mn, Fe…)

Bảng nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu (mỗi năm)

Mật độDinh dưỡngNhu cầuLượng phân
1.600 cây/haNitơ 250 kg540 kg Urê
  P2O5 35 kg220 kg Super lân
  K2O 205 kg340 kg KCl
  CaO 45 kg120 kg vôi nông nghiệp
  MgO 20 kg60 kg MgSO4
  Các nguyên tố khác  

Thông thường, phân sẽ bị bay hơi, rửa trôi hoặc thấm quá sâu khiến rễ không hấp thu được, ta sẽ phải bón nhiều phân hơn nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Tác dụng của phân bón hữu cơ đối với cây hồ tiêu

Phân hữu cơ có những ưu điểm như:

Cách bón phân hữu cơ cho cây hồ tiêu

Bón phân cho cây hồ tiêu theo 2 giai đoạn:

Gian đoạn kiến thiết cơ bản

Giai đoạn kinh doanh

 Giai đoạnLượng phân bón cho mỗi cọc hàng năm
Phân hữu cơPhân NPKUrêSuper lânKCl
Sau khi thu hoạch10 kg120 g (NPK: 16-19-16 )130 g160 g80 g
Trước khi ra hoa rộ 60 g (NPK: 30-9-9 )100 g160 g 
Sau khi đậu quả 60 g (NPK: 30-9-9 )100 g 60 g
Nuôi quả 30 g (NPK: 30-9-9 )120 g 120 g
Tổng lượng phân10 kg270 g450 g320 g260 g

Danh Mục