1. Trang Chủ
  2. Tin tức
  3. Nửa năm đầu 2020 lượng nhập khẩu tiêu của Việt Nam giảm mạnh

Nửa năm đầu 2020 lượng nhập khẩu tiêu của Việt Nam giảm mạnh

Trong nửa đầu năm 2020, so với cùng kì năm 2019 lượng tiêu nhập khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, tới hơn 34%. Các thị trường nhập khẩu chính cũng giảm mạnh.

6 tháng đầu năm 2020 theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Việt Nam đã nhập khẩu 14.899 tấn hồ tiêu, trong đó bao gồm 3.616 tấn tiêu trắng và 11.283 tấn tiêu đen. Nếu so với cùng kì năm ngoái lượng tiêu nhập khẩu giảm 34%.

Thị trường nhập khẩu tiêu chủ yếu của Việt Nam như Indonesia, Brazil, Campuchia chiếm khoảng 89,6%, trong số các thị trường này thì 100% tiêu đen được nhập khẩu từ Brazil đạt 5.802 tấn, giảm khoảng 34,9%. Nhập khẩu tiêu từ thị trường Indonesia đạt 5.528 tấn (bao gôm 3.471 tấn tiêu trắng và 2.057 tấn tiêu đen) so với cùng kì năm ngoái giảm 50,4%.


Hiện nay đang có 50 doanh nghiệp nhập khẩu hồ tiêu, trong số đó thì doanh nghiệp thuộc Hiệp Hội Hồ tiêu chiếm 78,7%. Doanh nghiệp đứng đầu nhập khẩu hồ tiêu là Olam chiếm 34,4%, kế đến là Harris Freeman 8,9%, Nedspice 8,3%.

Ngoài Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, các khối doanh nghiệp khác nhập khẩu chiếm 21,3%, trong 6 tháng đầu năm 2020 lượng hồ tiêu xuất khẩu bị trả về ở mức 423 tấn, so với cùng kì năm ngoái giảm 49%.

Theo hiệp hội hồ tiêu dự báo, thương mại hồ tiêu toàn cầu hiện nay đang bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 nên trong các tháng tới thị trường châu Âu và Mỹ sẽ giảm sức mua. Bên cạnh đó, Trung Quốc liên tục gặp thảm họa thiên tai, mà đây lại là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn của Việt Nam, điều này tác động lớn đến nhu cầu nhập khẩu trong giai đoạn này.

Danh Mục