1. Trang Chủ
  2. Tin tức
  3. Tin vui cho Tây Nguyên, giá cà phê ngày 15/05/2020 đã tăng trở lại 400.000 đồng/tấn

Tin vui cho Tây Nguyên, giá cà phê ngày 15/05/2020 đã tăng trở lại 400.000 đồng/tấn

Giá cà phê giá cà của thế giới trên 2 sàn London và New York ngày hôm qua (14/05) cũng như giá cà phê ở thị trường Việt nam ngày hôm nay (15/05/2020) đều đã tăng trở lại sau một thời gian dài tụt giá. 

Trên sàn London giá cà phê Robusta kỳ hạn 07/20 đã tăng lên 21 USD/ tấn, tăng 1,83% lên mức 1,168 USD /tấn. Với các kỳ hạn khác cũng đang tăng từ 18 – 20 USD /tấn.

Đối với sàn New York giá cà phê Arabica kỳ hạn 07/20 tăng lên 1,65 cent/lb, tăng 1,57% lên 106,70 cent/lb, với các kỳ hạn khác cũng đã tăng từ 1,45 – 1,60 cent/lb.

Riêng giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên, sang nay đã tăng trở lại 400.000 đồng/tấn, tăng từ 30,1 – 30,5 triệu đồng/tấn.

Dưới đây là chi tiết giá café thế giới (ngày 14/05/2020) và Việt Nam (ngày 15/05/2020):

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE – New York – Nguồn: giacaphe.com


Giá cà phê Robusta trên sàn Liffe – LonDon -  Nguồn: giacaphe.com


Giá cà phê thị trường Việt namDanh Mục