1. Trang Chủ
  2. Tin tức
  3. Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam 8 tháng đầu năm 2020

Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam 8 tháng đầu năm 2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, nước ta đã xuất khẩu đi các thị trường 313.012 tấn hạt điều và với giá xuất trung bình là 6.391,5 USD/tấn đã thu về trên 2 tỉ USD.

Theo số liệu tính toán của Tổng cục hải quan, trong 8 tháng đầu năm nay cả nước đã xuất khẩu 313.012 tấn hạt điều, với giá xuất khẩu bình quân là 6.391,5 USD/tấn và đã thu về hơn 2 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2019 về lượng tăng 9,5%, tuy nhiên về kim ngạch giảm 5%, về trị giá giảm 13%.

Trong 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hong Kong đạt 8.959 USD/tấn, sáng Kuwait là 8.563 USD/tấn.

Nguồn: vietnambiz

Nói về thị trường tiêu thụ thì Mỹ vẫn là nước đứng đầu với 106.023 tấn với mức giá là 6.422 USD/tấn, đạt trị giá là 681 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019 về lượng tăng 12%, về kim ngạch giảm 0,6%, về giá giảm 11%; chiếm 34% tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Tiếp đến là thị trường Hà Lan với 40.540 tấn với mức giá là 6.564,8 USD/tấn tương đương với 266 triệu USD; về lượng tăng 54%, về kim ngạch tăng 32%, tuy nhiên về giá lại giảm 14% và chiếm 13% tổng lượng và kim ngạch.

Thị trường lớn thứ ba là Trung Quốc với 35.986 tấn, với mức giá là 6.332,3 USD/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái về giá, về lượng và về kim ngạch đều giảm lần lượt là 18%, 15%, 30%; Chiếm hơn 11% tổng lượng và kim ngạch.

Đồ họa: TV

Chi tiết xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam

Danh Mục